Diesel heftrucks

1,5 – 3,5 ton Grendia ES
4,0 – 5,5 ton Grendia EX
7,0 ton Trexia ES
10 – 16 ton Trexia EX